Skip to main content

Dịch Vụ Diệt Mối Tại Đồng Nai

7:30 - 18:00
0862 650 359
  • lambda cyhalothrin d05381a9
  • sp1 1 45a5bbb3
  • lambda cyhalothrin c8e1f6b3
  • sp1 1 5d17cca9
Hóa chất diệt trừ bọ gậy, muỗi Abate 1SG
499.000 
Thể tích:

250 ml

  • Hãng sản xuất: BASF SE
  • Xuất xứ: Cộng Hòa Liên Bang Đức
  • Xuất xứ: Cộng Hòa Liên Bang Đức
  • Sản phẩm: Mới 100%
Thêm giỏ hàng